اوراق بدهی اجاد۲۵

ارکان اوراق اجاد۲۵

ناشر شرکت واسط مالی شهریور سوم ضامن سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
متعهد پذیرهٰ‌نویسی شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪) بازارگردان شرکت تامین سرمایه سپهر (۱۰۰.۰٪)
بانی -

بازدهی اوراق اجاد۲۵

قیمت نهایی ۱,۰۰۰,۰۰۴ ریال
سود نهایی YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۲۱.۲۵ ٪ سود نهایی معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت نهایی
۱۹.۴۲ ٪
آخرین قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۴ ریال
سود آخرین YTM
بازدهی سالانه در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۲۱.۲۵ ٪ سود آخرین معادل بانکی
بازدهی سالانه معادل بانکی در صورت نگهداری تا تاریخ سررسید برحسب قیمت آخرین معامله
۱۹.۴۲ ٪
سود تحقق یافته تا امروز ۱۷,۶۲۰ ریال مانده تا سررسید منقضی شده

مشخصات نماد اوراق اجاد۲۵

نماد اجاد۲۵ ریال نام اوراق اجاره دولتی آپرورش-سپهر۹۹۱۱۱۸
بازار معامله فرابورس نوع اوراق اوراق اجاره
ارزش اسمی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود اسمی ۲۰.۰۰ ٪
تاریخ سررسید ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ماه
تعداد اوراق ۳,۰۰۰,۰۰۰ دوره پرداخت سود ۶ ماه

نمودار قیمت-حجم معاملات اوراق اجاد۲۵دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این اوراق ثبت نشده است.