محاسبه سود اوراق

نرخ بازده تا سررسید (YTM) و نرخ معادل بانکی چیست؟


نرخ سود تا سررسید یا همان YTM، فرمولی برای محاسبه میزان سودی است که در صورت خرید یک اوراق و نگهداری آن تا سررسید به خریدار می‌‌رسد. نحوه محاسبه سود YTM با سودهای متداول دوره‌ای مانند سود بانکی متفاوت است. به کمک این ماشین حساب می‌توانید نرخ سود YTM و نرخ سود معادل بانکی اوراق را محاسبه کنید.

ماشین حساب YTM اوراق بدهی

محاسبه سود و بازدهی (YTM) اوراق اخزا، سخاب، اوراق مشارکت و ...
دریافت اپلیکیشن

قابل استفاده بر روی سیستم های اندروید و iOS