محاسبه سود اوراق

نرخ بازده تا سررسید (YTM) و نرخ معادل بانکی چیست؟


نرخ سود تا سررسید یا همان YTM، فرمولی برای محاسبه میزان سودی است که در صورت خرید یک اوراق و نگهداری آن تا سررسید به خریدار می‌‌رسد. نحوه محاسبه سود YTM با سودهای متداول دوره‌ای مانند سود بانکی متفاوت است. به کمک این ماشین حساب می‌توانید نرخ سود YTM و نرخ سود معادل بانکی اوراق را محاسبه کنید.

ماشین حساب YTM اوراق بدهی

محاسبه سود و بازدهی (YTM) اوراق اخزا، سخاب، اوراق مشارکت و ...


نرخ سود و بازدهی اوراق

نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی
مبلغ پرداخت اولیه (ریال) مبلغ پرداخت اولیه به ازای هر ورق (ریال)
سود کل (ریال)

تاریخ پرداخت سود

تاریخ مبلغ (ریال)

دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.
۳ ۵
۱ سال پیش
قاسم
کار نمیکنه

۳ ۰
۱ سال پیش
علی احمدی
نرم افزار خوبی است...

۳ ۲
۱ سال پیش
نادر
عالی