صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌‌های مختلط، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که نسبت تقریبا مساوی از دارایی را در سهام و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می‌کنند. ریسک این صندوق‌ها نیز نسبت به صندوق‌های سهامی کمتر است و در عین حال اغلب بازده بالاتری از سپرده‌های بانکی و صندوق‌های با درآمد ثابت کسب می‌کنند. در واقع می‌توان صندوق‌های مختلط را حد میانی صندوق‌های سهامی و صندوق‌های با درآمد ثابت به‌لحاظ ریسک و بازده احتمالی مورد انتظار دانست. صندوق های مختلط عموماً بین حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۰ درصد منابع خود را اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی نگه داری می‌کنند و مجاز هستند الباقی وجوه را تا سقف ۶۰ درصد در ترکیبی از سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری نمایند.

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مختلط برای افرادی که به دنبال کسب بازدهی بالاتر از سود بانکی و البته حصول اطمینان نسبی از عدم زیان در سرمایه گذاری خود هستند، مناسب می‌باشد.این صندوق‌ ها برای سرمایه ‌گذاران حقیقی و حقوقی مناسب ‌تر است که قصد دارند حداقل یک سال در بازار سرمایه سرمایه‌ گذاری کنند.

فهرست صندوق‌های مختلط

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های مختلط

نام نرخ سود ۳۰ روز اخیر نرخ سود ۹۰ روز اخیر نرخ سود سال اخیر قابل معامله در بورس
کوثر ۲۱.۵۷ ۵۰.۹۲ ۱۲۱.۴۷
امین آوید ۱۶.۷۷ ۴۴.۱۳ ۱۰۱.۴۰
پارس ۹.۸۹ ۲۹.۵۵ ۱۱۱.۰۲
آسمان خاورمیانه ۱۱.۵۸ ۲۸.۰۱ ۱۰۹.۵۱
کارگزاری بانک تجارت ۷.۵۶ ۲۲.۶۹ ۱۰۱.۰۵
تجربه ایرانیان ۸.۵۹ ۱۹.۷۱ ۶۵.۸۸
توسعه پست بانک ۶.۷۶ ۱۸.۱۱ ۶۳.۳۰
توسعه ممتاز ۶.۸۷ ۱۸.۰۶ ۹۶.۲۲
آرمان سپهر آشنا ۷.۶۰ ۱۵.۶۶ ۹۱.۲۲
نیکی گستران ۲.۹۴ ۱۵.۵۹ ۵۰.۱۶
گنجینه مهر ۵.۶۵ ۱۵.۲۷ ۵۹.۳۹
سپهر اندیشه نوین ۷.۲۵ ۱۵.۱۲ ۴۹.۸۰
مختلط گوهر نفیس تمدن ۵.۳۱ ۱۳.۳۱ ۱۰۳.۱۳
ثروت آفرین پارسیان ۴.۸۵ ۱۲.۴۱ ۶۹.۳۷
ارمغان یکم ملل ۴.۲۴ ۴.۸۹ ۶۴.۶۲


دریافت اپلیکیشن

قابل استفاده بر روی سیستم های اندروید و iOS