صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام نرخ سود ۳۰ روز اخیر نرخ سود ۹۰ روز اخیر نرخ سود سال اخیر قابل معامله در بورس
بورسیران ۲۰.۸۹ ۶۰.۳۲ ۱۵۵.۹۸
بانک خاورمیانه ۱۷.۷۸ ۵۴.۶۸ ۱۶۴.۰۰
گنجینه رفاه ۱۳.۸۸ ۵۲.۲۵ ۱۷۷.۳۵
ارزش کاوان آینده ۱۰.۳۱ ۵۰.۲۴ ۱۷۹.۲۱
سهام بزرگ کاردان ۲۵.۷۰ ۴۹.۵۰ ۱۰۹.۲۸
بانک توسعه تعاون ۱۴.۳۴ ۴۸.۷۲ ۱۷۹.۰۹
نقش جهان ۱۱.۱۴ ۴۱.۴۹ ۱۵۹.۶۹
کارگزاری پارسیان ۱۲.۴۱ ۴۰.۹۴ ۱۶۴.۴۷
سهم آشنا ۱۵.۴۱ ۴۰.۷۶ ۱۹۹.۳۴
آوای سهام کیان ۱۵.۴۰ ۴۰.۴۶ ۱۷۸.۵۸
سرمایه دنیا ۱۷.۳۲ ۳۹.۷۰ ۱۱۳.۴۱
ذوب آهن نوویرا ۱۱.۰۲ ۳۶.۶۴ ۱۴۲.۲۵
سپهر کاریزما ۹.۹۶ ۳۵.۹۰ ۱۵۶.۷۷
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۹.۷۸ ۳۵.۵۰ ۹۸.۱۴
رشد سامان ۱۴.۶۹ ۳۵.۱۲ ۹۵.۵۷
فیروزه موفقیت ۱۰.۳۳ ۳۵.۱۱ ۱۲۸.۵۹
آسمان یکم ۱۳.۵۶ ۳۳.۲۴ ۱۳۰.۵۷
سینا ۸.۰۴ ۳۳.۰۹ ۹۰.۸۷
همیان سپهر ۱۳.۱۰ ۳۳.۰۹ ۷۹.۳۵
تجارت شاخصی کاردان ۱۱.۵۸ ۳۳.۰۱ ۱۲۴.۸۹
افق روشن بانک خاورمیانه ۱۲.۳۸ ۳۲.۷۶ ۱۴۷.۰۷
کارگزاری بانک ملی ایران ۶.۷۳ ۳۲.۲۳ ۱۵۳.۵۳
توسعه صادرات ۱۱.۱۱ ۳۱.۰۵ ۱۱۶.۷۳
افق ۹.۶۰ ۳۰.۸۲ ۱۵۴.۵۷
زرین پارسیان ۱۴.۸۱ ۳۰.۷۹ ۱۴۳.۲۳
آگاه ۱۱.۷۷ ۳۰.۳۹ ۱۴۵.۵۵
ایساتیس پویای یزد ۱۱.۲۴ ۳۰.۱۹ ۸۱.۷۴
نوید انصار ۹.۸۴ ۲۹.۶۹ ۱۷۱.۶۰
آسمان آرمانی سهام ۱۳.۲۲ ۲۹.۴۷ ۱۰۳.۶۵
توسعه اندوخته آینده ۱۳.۹۴ ۲۹.۱۹ ۱۲۶.۰۱
پیشرو ۱۲.۱۰ ۲۹.۰۷ ۱۲۹.۷۸
یکم سامان ۱۰.۵۶ ۲۷.۷۶ ۸۱.۵۷
نوین پایدار ۱۰.۸۴ ۲۷.۷۴ ۱۴۷.۶۰
خوارزمی ۱۰.۳۲ ۲۷.۶۰ ۱۲۴.۲۱
یکم سهام گستران شرق ۱۰.۰۶ ۲۷.۴۵ ۱۲۶.۵۰
کارگزاری حافظ ۱۰.۳۸ ۲۶.۹۹ ۱۲۵.۴۰
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۹.۱۷ ۲۶.۹۴ ۱۳۱.۱۴
ثروت آفرین تمدن ۸.۸۷ ۲۶.۸۳ ۱۳۴.۲۲
صبا ۱۱.۱۴ ۲۶.۸۰ ۱۲۱.۵۳
کاریزما ۷.۸۷ ۲۶.۷۰ ۱۵۲.۶۷
بانک اقتصاد نوین ۱۰.۲۰ ۲۶.۵۲ ۶۷.۳۷
البرز ۹.۷۸ ۲۶.۳۷ ۷۵.۲۰
هستی بخش آگاه ۱۰.۳۰ ۲۶.۳۴ ۱۲۶.۲۰
مبین سرمایه ۱۱.۴۰ ۲۵.۶۴ ۱۳۹.۵۲
پیشتاز ۹.۷۲ ۲۵.۴۷ ۱۳۲.۰۱
امید توسعه ۸.۶۴ ۲۴.۹۶ ۱۲۰.۳۴
افق ملت ۱۲.۴۶ ۲۴.۶۹ ۱۲۸.۴۳
گنجینه ارمغان الماس ۶.۶۲ ۲۳.۹۴ ۱۲۰.۰۰
آتیه درخشان مس ۶.۸۰ ۲۳.۷۳ ۱۳۱.۴۶
پاداش سرمایه پارس ۶.۵۲ ۲۳.۵۶ ۷۵.۰۷
شاخصی کارآفرین ۹.۳۱ ۲۳.۵۲ ۹۴.۷۰
عقیق ۹.۱۲ ۲۳.۲۵ ۱۱۳.۲۱
اندیشه خبرگان سهام ۹.۳۳ ۲۲.۶۱ ۱۴۰.۹۱
سی شرکت فیروزه ۱۰.۷۴ ۲۲.۰۸ ۱۰۸.۴۶
امین تدبیرگران فردا ۷.۶۷ ۲۱.۸۹ ۹۶.۶۱
پویا ۹.۵۰ ۲۱.۶۶ ۱۲۳.۲۲
بانک دی ۸.۸۳ ۲۱.۴۱ ۸۸.۶۲
سبحان ۹.۸۹ ۲۱.۳۶ ۱۲۹.۰۳
تدبیرگران فردا ۹.۹۱ ۲۰.۵۳ ۱۰۴.۱۳
میعاد ایرانیان ۷.۶۱ ۲۰.۲۱ ۸۵.۰۷
بذر امید آفرین ۷.۲۷ ۱۸.۳۲ ۶۵.۷۰
سپهر آتی خوارزمی ۸.۹۷ ۱۳.۳۷ ۷۵.۱۳
نواندیشان ۳.۶۰ ۸.۲۱ ۵۴.۴۶
پردیس ۰.۹۳ -۳.۲۰ -۱۲.۴۰
ارگ -۶.۸۵ -۱۰.۸۸ ۱۴.۴۲
تصمیم نگاران پیشتاز -۹۸.۷۴ -۹۸.۷۶ -۹۸.۳۰


دریافت اپلیکیشن

قابل استفاده بر روی سیستم های اندروید و iOS