صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام نرخ سود ۳۰ روز اخیر نرخ سود ۹۰ روز اخیر نرخ سود سال اخیر قابل معامله در بورس
گنجینه یکم آوید ۹.۱۱ ۱۴.۳۹ ۳۰.۶۷
صبای هدف ۷.۰۱ ۱۵.۵۸ ۴۶.۷۶
بانک مسکن ۶.۷۷ ۲۷.۴۴ ۱۱۳.۳۶
فیروزه آسیا ۴.۸۱ ۸.۷۲ ۳۷.۱۶
توسعه سرمایه نیکی ۳.۲۸ ۹.۴۹ ۲۸.۶۷
ارزش آفرین گلرنگ ۲.۹۳ ۷.۴۴ ۲۶.۸۱
ارزش آفرینان دی ۲.۹۱ ۶.۰۰ ۲۲.۱۳
پاداش سهامداری توسعه یکم ۲.۸۵ ۶.۵۸ ۱۹.۹۴
صنعت و معدن ۲.۸۲ ۵.۹۹ ۲۲.۴۷
پارند پایدار سپهر ۲.۷۰ ۵.۴۲ ۲۱.۹۶
گسترش فردای ایرانیان ۲.۳۱ ۶.۰۷ ۲۳.۵۹
گنجینه آینده روشن ۲.۲۵ ۶.۶۷ ۳۰.۹۰
نامی مفید ۲.۲۰ ۵.۴۶ ۲۰.۵۱
امین آشنا ایرانیان ۲.۱۵ ۶.۱۸ ۲۳.۷۷
سپهر خبرگان نفت ۲.۱۰ ۶.۸۷ ۲۸.۸۴
آسمان امید ۲.۰۹ ۵.۷۶ ۰.۰۰
نوین نگر آسیا ۲.۰۹ ۵.۸۱ ۲۶.۳۰
گنجینه امید ایران ۲.۰۹ ۵.۴۷ ۲۰.۶۱
اندیشه ورزان صبا تامین ۲.۰۹ ۴.۷۹ ۳.۱۲
درآمد ثابت کیان ۲.۰۰ ۵.۱۳ ۲۴.۸۴
دوم اکسیر فارابی ۱.۹۹ ۵.۸۸ ۲۲.۵۵
حکمت آشنا ایرانیان ۱.۹۸ ۵.۵۵ ۲۳.۵۰
آرمان آتی کوثر ۱.۹۴ ۴.۹۴ ۲۲.۰۷
گنجینه الماس پایدار ۱.۹۱ ۵.۶۴ ۲۲.۱۱
فراز اندیش نوین ۱.۸۶ ۵.۵۵ ۲۳.۶۶
نهال سرمایه ایرانیان ۱.۸۴ ۴.۸۸ ۲۲.۷۰
بانک گردشگری ۱.۸۳ ۴.۸۶ ۲۱.۳۸
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۸۳ ۵.۴۸ ۲۱.۸۹
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۱.۸۲ ۵.۴۴ ۲۱.۷۹
امین یکم فردا ۱.۸۲ ۵.۲۷ ۲۱.۳۹
اعتماد ملل ۱.۸۰ ۵.۴۳ ۲۲.۷۸
کارگزاری کارآفرین ۱.۷۸ ۵.۱۹ ۲۰.۸۴
گنجینه الماس بیمه دی ۱.۷۸ ۶.۷۲ ۲۴.۶۷
درآمد ثابت کمند ۱.۷۷ ۵.۳۳ ۲۱.۳۷
امین ملت ۱.۷۷ ۵.۳۰ ۲۱.۴۵
درآمد ثابت سرآمد ۱.۷۷ ۵.۱۳ ۲۱.۹۰
پاداش سرمایه بهگزین ۱.۷۶ ۵.۱۹ ۲۱.۷۳
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۱.۷۵ ۵.۲۵ ۲۰.۶۶
اعتماد آفرین پارسیان ۱.۷۵ ۴.۵۸ ۲۰.۹۹
درآمد ثابت کاریزما ۱.۷۴ ۵.۲۳ ۱۷.۶۴
نگین رفاه ۱.۷۳ ۴.۷۹ ۲۰.۲۶
آتیه ملت ۱.۷۱ ۵.۱۵ ۲۱.۵۷
بانک ایران زمین ۱.۷۰ ۵.۱۷ ۲۰.۶۶
ثابت حامی ۱.۷۰ ۵.۲۲ ۲۳.۱۳
امین سامان ۱.۶۹ ۴.۸۸ ۱۸.۵۷
آرمان کارآفرین ۱.۶۹ ۵.۰۸ ۲۰.۶۰
گنجینه زرین شهر ۱.۶۷ ۴.۴۵ ۲۰.۱۶
ره آورد آباد مسکن ۱.۶۷ ۴.۵۷ ۱۹.۹۷
ارمغان ایرانیان ۱.۶۵ ۵.۲۹ ۲۳.۷۸
توسعه فراز اعتماد ۱.۶۵ ۴.۹۳ ۲۰.۴۶
اوج ملت ۱.۶۴ ۴.۹۰ ۱۹.۸۱
آتیه نوین ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۸۳
یکم ایرانیان ۱.۶۴ ۴.۹۲ ۱۹.۹۳
امید انصار ۱.۶۳ ۴.۹۰ ۱۸.۷۸
سپهر تدبیرگران ۱.۶۳ ۴.۹۸ ۲۰.۵۹
اندوخته پایدار سپهر ۱.۶۲ ۴.۸۶ ۱۹.۰۵
درآمد ثابت کاردان ۱.۶۱ ۴.۸۶ ۲۰.۷۲
درآمد ثابت تصمیم ۱.۶۱ ۴.۹۱ ۱۹.۶۸
لوتوس پارسیان ۱.۶۰ ۴.۶۷ ۱۹.۰۲
نگین سامان ۱.۶۰ ۴.۴۱ ۱۷.۰۲
توسعه تعاون صبا ۱.۵۴ ۴.۶۵ ۱۸.۱۱
اندوخته ملت ۱.۵۰ ۴.۴۷ ۱۸.۱۴
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۰.۲۵ ۱.۹۹ ۱۴.۶۴
کوثر یکم -۰.۸۴ ۰.۴۱ ۸.۸۹


دریافت اپلیکیشن

قابل استفاده بر روی سیستم های اندروید و iOS