صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
ارزش کاوان آینده ۱۷.۶۰ ۲۹.۹۸ ۱۷۳.۴۳ -
دماسنج -۱۰.۳۸ ۲۳.۲۰ ۱۳۵.۳۴ -
کارگزاری پارسیان ۱۱.۲۲ ۲۱.۸۲ ۱۳۵.۶۷ ۳ ماه
رشد سامان ۱۸.۸۰ ۲۱.۸۲ ۱۰۶.۰۲ ۳ ماه
اندیشه خبرگان سهام ۸.۵۸ ۱۷.۶۲ ۹۰.۹۲ -
بورسیران ۹.۸۹ ۱۷.۴۱ ۱۸۳.۱۷ -
نقش جهان ۱۲.۶۵ ۱۵.۸۸ ۱۳۰.۹۹ -
ذوب آهن نوویرا ۸.۲۹ ۱۵.۲۷ ۱۲۳.۶۵ ۳ ماه
گنجینه رفاه ۱۱.۹۶ ۱۴.۸۵ ۱۶۶.۱۰ -
افق روشن بانک خاورمیانه ۶.۱۵ ۱۴.۵۱ ۱۰۷.۰۸ -
بانک خاورمیانه ۸.۷۱ ۱۳.۸۱ ۱۵۷.۸۷ -
بانک توسعه تعاون ۱۳.۰۵ ۱۳.۶۳ ۱۵۷.۸۵ -
نواندیشان -۷.۴۷ ۱۳.۴۲ ۱۵.۴۸ -
بذر امید آفرین -۴.۶۵ ۱۲.۷۲ ۴۴.۷۰ -
یکم اکسیر فارابی ۱۱.۱۲ ۱۲.۶۲ ۱۲۷.۸۷ -
پویا ۳.۳۵ ۱۲.۵۶ ۹۱.۱۷ -
هستی بخش آگاه
قابل معامله در بورس
۸.۰۵ ۱۲.۲۵ ۱۰۶.۰۱ -
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۳.۱۰ ۱۲.۲۱ ۸۵.۹۹ -
آگاه ۶.۵۰ ۱۲.۰۳ ۱۱۱.۷۵ -
تدبیرگران فردا ۵.۴۹ ۱۱.۶۶ ۶۰.۴۶ -
توسعه اندوخته آینده
قابل معامله در بورس
۳.۹۰ ۱۱.۵۵ ۹۸.۳۳ -
ایساتیس پویای یزد ۸.۴۷ ۱۱.۵۰ ۹۶.۱۳ -
کارگزاری حافظ ۴.۹۷ ۱۱.۴۲ -۷۹.۸۳ -
مبین سرمایه ۴.۱۳ ۱۱.۳۹ ۸۸.۰۲ -
عقیق ۵.۳۸ ۱۰.۹۴ ۹۵.۱۰ -
آسمان یکم ۶.۸۱ ۱۰.۸۸ ۱۱۳.۳۷ -
آتیه درخشان مس
قابل معامله در بورس
۹.۰۶ ۱۰.۶۷ ۹۸.۶۷ -
آسمان آرمانی سهام
قابل معامله در بورس
۷.۶۲ ۱۰.۴۸ ۱۰۲.۳۵ -
صبا ۷.۲۲ ۱۰.۴۱ ۸۴.۸۳ -
سهم آشنا ۱۴.۴۸ ۱۰.۲۳ ۱۴۷.۹۸ -
افق ۴.۰۱ ۱۰.۱۸ ۱۰۵.۲۶ -
پیشرو ۶.۳۵ ۹.۷۷ ۹۲.۲۶ -
پیشتاز ۴.۳۴ ۹.۴۵ ۸۸.۰۸ -
کارگزاری بانک ملی ایران ۹.۸۰ ۹.۳۱ ۸۹.۰۹ -
زرین پارسیان ۷.۶۳ ۸.۹۰ ۹۱.۰۵ ۳ ماه
همیان سپهر ۹.۷۱ ۸.۵۰ ۸۳.۶۲ -
سپهر کاریزما
قابل معامله در بورس
۱۰.۷۹ ۸.۰۶ ۹۵.۲۳ -
توسعه صادرات ۹.۵۸ ۷.۹۹ ۸۸.۲۳ -
امید توسعه ۴.۳۶ ۷.۹۸ ۸۰.۲۱ -
افق ملت
قابل معامله در بورس
۴.۱۴ ۷.۸۲ ۸۰.۱۰ -
امین تدبیرگران فردا
قابل معامله در بورس
۶.۶۶ ۷.۲۹ ۶۶.۶۷ -
نوید انصار ۶.۸۳ ۷.۱۵ ۹۸.۱۴ -
ثروت آفرین تمدن ۵.۸۸ ۶.۹۰ ۸۹.۷۵ -
فیروزه موفقیت ۳.۵۳ ۶.۵۲ ۱۰۶.۶۲ -
سرو سودمند مدبران ۵.۶۴ ۶.۴۸ - -
تجارت شاخصی کاردان
قابل معامله در بورس
۴.۱۴ ۶.۳۶ ۸۴.۵۶ -
شاخصی کارآفرین ۲.۳۷ ۵.۹۹ ۶۰.۶۱ -
خوارزمی ۷.۶۸ ۵.۵۱ ۸۰.۴۸ -
میعاد ایرانیان ۳.۹۸ ۵.۲۰ ۶۴.۵۳ -
سینا ۶.۰۴ ۵.۱۰ ۸۲.۹۱ -
پاداش سرمایه پارس ۵.۲۱ ۵.۱۰ ۶۰.۷۸ -
سی شرکت فیروزه
قابل معامله در بورس
۲.۰۶ ۴.۹۴ ۷۳.۹۲ -
بانک مسکن ۱.۷۸ ۴.۹۰ ۴۷.۷۲ ۱ ماه
آوای سهام کیان ۲.۳۵ ۴.۸۵ ۱۱۵.۱۳ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۸.۰۵ ۴.۸۴ ۸۵.۴۷ -
کاریزما ۸.۵۴ ۴.۷۹ ۸۶.۱۷ -
آهنگ سهام کیان ۲.۸۴ ۴.۳۰ ۱۰۹.۰۹ -
گنجینه ارمغان الماس ۸.۱۲ ۳.۸۳ ۹۳.۰۶ -
بانک اقتصاد نوین ۴.۷۵ ۳.۳۳ ۷۴.۱۴ -
نوین پایدار ۱.۷۱ ۳.۱۵ ۶۸.۶۰ -
سبحان ۱.۰۶ ۱.۷۸ ۶۳.۳۸ -
بانک دی ۷.۴۱ ۰.۱۴ ۵۵.۲۸ -
سهام بزرگ کاردان ۷.۶۷ -۱.۳۶ ۱۰۳.۱۸ -