صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
ارزش کاوان آینده ۱۳.۵۶ ۵۸.۴۸ ۲۳۷.۶۷ -
رشد سامان ۹.۲۷ ۴۶.۰۳ ۱۴۰.۱۸ ۳ ماه
نقش جهان ۹.۵۱ ۴۲.۰۲ ۱۶۳.۷۱ -
آسمان یکم ۱۷.۳۸ ۳۸.۶۶ ۱۷۲.۳۲ -
سپهر کاریزما
قابل معامله در بورس
۱۷.۰۴ ۳۸.۰۷ ۱۵۰.۳۹ -
گنجینه رفاه ۱۳.۸۱ ۳۶.۸۲ ۲۱۱.۶۸ -
آوای سهام کیان ۱۸.۰۶ ۳۶.۵۵ ۱۹۰.۲۲ -
بانک توسعه تعاون ۱۳.۰۹ ۳۶.۴۷ ۲۰۱.۱۶ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۱۴.۳۰ ۳۶.۰۰ ۱۲۴.۰۴ -
آتیه درخشان مس
قابل معامله در بورس
۱۵.۷۵ ۳۴.۹۶ ۱۲۸.۵۰ -
بورسیران ۱۵.۴۰ ۳۳.۸۸ ۲۵۵.۷۷ -
آسمان آرمانی سهام
قابل معامله در بورس
۱۳.۸۷ ۳۳.۸۱ ۱۴۷.۰۷ -
توسعه صادرات ۱۳.۲۳ ۳۳.۱۴ ۱۱۳.۱۰ -
آهنگ سهام کیان ۱۷.۹۶ ۳۳.۰۸ ۱۵۹.۵۱ -
هستی بخش آگاه
قابل معامله در بورس
۱۴.۱۷ ۳۲.۹۱ ۱۵۶.۷۱ -
سهم آشنا ۴.۸۱ ۳۰.۷۸ ۱۷۳.۲۹ -
کاریزما ۱۵.۱۲ ۳۰.۶۸ ۱۴۱.۱۷ -
کارگزاری پارسیان ۱۱.۱۲ ۳۰.۵۹ ۱۵۹.۴۸ ۳ ماه
همیان سپهر ۱۴.۵۴ ۳۰.۰۷ ۱۲۳.۰۲ -
نوید انصار ۱۰.۳۸ ۲۹.۸۵ ۱۳۲.۳۸ -
کارگزاری بانک ملی ایران ۱۲.۱۳ ۲۹.۶۱ ۱۳۷.۹۰ -
توسعه اندوخته آینده
قابل معامله در بورس
۱۴.۶۰ ۲۹.۴۳ ۱۵۰.۳۴ -
گنجینه ارمغان الماس ۱۱.۲۹ ۲۸.۸۷ ۱۱۹.۲۸ -
پیشرو ۱۳.۰۰ ۲۸.۷۷ ۱۳۷.۴۴ -
سرو سودمند مدبران
قابل معامله در بورس
۱۳.۲۴ ۲۸.۷۱ - -
بانک خاورمیانه ۱۳.۵۴ ۲۷.۹۸ ۲۰۸.۳۱ -
افق روشن بانک خاورمیانه ۱۳.۲۴ ۲۷.۷۸ ۱۴۲.۳۹ -
ذوب آهن نوویرا ۱۱.۷۱ ۲۷.۶۸ ۱۴۵.۵۷ ۳ ماه
آگاه ۱۳.۴۳ ۲۷.۳۰ ۱۶۴.۵۴ -
کارگزاری حافظ ۱۲.۱۸ ۲۷.۲۳ ۶۲.۲۹ -
فیروزه موفقیت ۹.۴۲ ۲۷.۰۳ ۱۳۱.۲۴ -
امین آوید ۱۲.۳۲ ۲۶.۹۳ ۱۲۲.۲۲ -
افق ملت
قابل معامله در بورس
۱۳.۵۴ ۲۶.۵۷ ۱۱۵.۱۵ -
صبا ۸.۷۹ ۲۶.۵۴ ۱۲۴.۶۳ -
امین تدبیرگران فردا
قابل معامله در بورس
۸.۲۲ ۲۶.۳۱ ۸۹.۹۴ -
ثروت آفرین تمدن ۱۴.۲۹ ۲۶.۲۸ ۱۲۱.۲۸ -
یکم اکسیر فارابی ۷.۹۶ ۲۶.۲۳ ۱۵۵.۱۳ -
تجارت شاخصی کاردان
قابل معامله در بورس
۱۴.۱۰ ۲۶.۱۱ ۱۲۸.۴۷ -
شاخصی کارآفرین ۱۵.۱۵ ۲۴.۶۶ ۱۰۵.۴۹ -
خوارزمی ۱۰.۲۱ ۲۴.۴۵ ۱۱۳.۵۱ -
سی شرکت فیروزه
قابل معامله در بورس
۱۲.۹۳ ۲۳.۷۰ ۱۱۶.۸۹ -
امید توسعه ۱۰.۸۵ ۲۳.۴۸ ۱۱۷.۲۵ -
تدبیرگران فردا ۱۳.۱۰ ۲۳.۴۳ ۹۳.۱۴ -
پاداش سرمایه پارس ۸.۳۴ ۲۳.۴۲ ۹۱.۷۵ -
عقیق ۱۱.۸۳ ۲۳.۳۶ ۱۴۱.۵۹ -
زرین پارسیان ۷.۶۶ ۲۳.۱۰ ۱۲۸.۶۸ ۳ ماه
پیشتاز ۱۰.۳۵ ۲۲.۹۴ ۱۲۴.۳۲ -
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۱۲.۲۴ ۲۲.۶۶ ۱۲۶.۶۶ -
میعاد ایرانیان ۱۱.۶۳ ۲۱.۹۱ ۱۰۰.۵۶ -
نوین پایدار ۱۱.۰۲ ۲۱.۷۵ ۱۰۰.۴۸ -
دماسنج ۱۸.۰۹ ۲۱.۲۱ ۲۳۲.۷۰ -
اندیشه خبرگان سهام ۵.۶۷ ۲۰.۰۵ ۱۱۹.۴۰ -
بانک دی ۸.۴۷ ۱۹.۹۱ ۷۹.۱۵ -
افق ۸.۲۳ ۱۹.۳۸ ۱۱۹.۲۶ -
سهام بزرگ کاردان ۵.۳۱ ۱۸.۷۷ ۱۲۱.۰۰ -
مبین سرمایه ۹.۶۸ ۱۸.۱۰ ۱۲۰.۰۵ -
سینا ۷.۵۳ ۱۷.۲۳ ۱۰۶.۱۲ -
پویا ۷.۷۳ ۱۷.۱۰ ۱۱۵.۶۱ -
نواندیشان ۱۷.۱۹ ۱۲.۱۴ ۶۸.۰۳ -
سبحان ۷.۹۱ ۱۱.۱۰ ۷۵.۷۲ -
بانک مسکن ۱.۶۱ ۴.۸۳ ۴۳.۰۹ ۱ ماه
ایساتیس پویای یزد ۱۱.۳۹ -۳۴.۴۴ ۱۷.۰۴ -
بانک اقتصاد نوین -۸۹.۰۳ -۸۷.۱۸ -۷۹.۵۹ -
بذر امید آفرین ۱۲.۴۵ - - -