صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌ سهامی، نوعی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که عمده سبد دارایی آن را اوراق سهامی شرکت‌های بورسی تشکیل می‌دهد. ( حداقل ۷۰٪ سبد دارایی صندوق سهامی، سهام و حق تقدم سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران است). به دلیل اینکه بخش اصلی سبد صندوق‌های سهامی را سهام تشکیل می‌دهد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی به معنای پذیرش ریسک و درعین حال انتظار سود بیشتر نسبت به دارایی‌های سرمایه‌گذاری بدون ریسک مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی است. مدیریت صندوق با کمک ابزارهای مشتقه مالی و دانش حرفه‌ای ریسک صندوق را کاهش می‌دهد ولی به علت ماهیت بازار سهام، نمی‌توان بدون ریسک بدون صندوق را تضمین نمود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی مناسب افرادی هستند که به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار سهام و استفاده از سود آن هستند ولی فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

هرچه افق سرمایه‌گذاری فرد بلندمدت‌تر باشد، بازار سهام در بلندمدت عملکرد بهتری دارد و جذاب‌تر است . بنابراین صندوق‌های سهامی برای افرادی که زمان و انرژی مدیریت سبد سهامی خود را ندارند و مایلند که با پذیرش کمی ریسک، در بلندمدت سود بیشتری نسبت به بازار پول داشته باشند، گزینه مناسبی است. صندوق‌های سهامی به ویژه در دوران رشد اقتصادی، عملکرد بهتری دارند و برعکس در دوران رکود اقتصادی سود پایین‌تر از سپرده بانکی داشته و حتی ممکن است زیان‌ده نیز باشند.

فهرست صندوق‌های سهامی

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های سهامی

نام ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
سهام بزرگ کاردان ۱۴.۰۳ ۴۶.۹۱ ۱۰۹.۵۵ -
بورسیران ۱۰.۲۸ ۳۵.۲۲ ۱۶۲.۱۱ -
سهم آشنا ۷.۶۱ ۳۴.۸۵ ۱۶۸.۹۱ ۳ ماه
سرمایه دنیا ۶.۷۴ ۳۲.۷۸ ۱۱۲.۴۸ -
بانک خاورمیانه ۸.۸۶ ۳۰.۹۹ ۱۶۹.۱۹ -
بانک توسعه تعاون ۹.۹۶ ۲۸.۱۷ ۱۴۳.۶۳ -
رشد سامان ۱۲.۲۶ ۲۸.۰۴ ۹۴.۳۵ ۳ ماه
یکم سهام گستران شرق ۶.۰۳ ۲۸.۰۰ ۱۰۲.۶۰ -
آوای سهام کیان ۴.۵۱ ۲۷.۱۲ ۱۳۴.۸۹ -
زرین پارسیان ۹.۷۸ ۲۶.۷۵ ۹۸.۳۰ -
گنجینه رفاه ۱۰.۷۳ ۲۶.۷۰ ۱۴۶.۱۳ -
آگاه ۷.۴۲ ۲۶.۳۷ ۱۲۰.۲۷ -
بانک اقتصاد نوین ۱۰.۱۳ ۲۶.۲۰ ۸۱.۶۰ -
ارزش کاوان آینده ۱۷.۶۶ ۲۵.۷۵ ۱۷۷.۲۰ -
هستی بخش آگاه ۷.۸۷ ۲۵.۶۰ ۱۰۷.۵۰ -
نقش جهان ۸.۰۳ ۲۴.۹۹ ۱۵۴.۷۲ -
صبا ۷.۴۶ ۲۴.۹۵ ۹۲.۴۸ -
کارگزاری پارسیان ۶.۳۷ ۲۴.۶۰ ۱۲۴.۶۸ ۳ ماه
آسمان یکم ۴.۸۲ ۲۴.۴۵ ۱۲۴.۴۸ -
عقیق ۸.۰۹ ۲۴.۲۷ ۱۰۰.۱۷ -
یکم سامان ۷.۴۱ ۲۳.۹۴ ۱۱۱.۱۳ -
افق روشن بانک خاورمیانه ۶.۴۸ ۲۳.۵۹ ۱۱۲.۱۷ -
توسعه اندوخته آینده ۴.۸۵ ۲۳.۵۴ ۱۰۵.۰۶ -
آتیه درخشان مس ۸.۵۴ ۲۳.۴۳ ۱۰۴.۵۴ -
سپهر کاریزما ۸.۱۹ ۲۳.۱۵ ۱۱۱.۲۵ -
آسمان آرمانی سهام ۵.۸۹ ۲۳.۰۲ ۱۰۶.۲۵ -
فیروزه موفقیت ۵.۲۹ ۲۳.۰۰ ۱۳۳.۱۸ -
نوید انصار ۴.۵۵ ۲۲.۸۰ ۱۴۱.۲۸ -
ثروت آفرین تمدن ۷.۳۳ ۲۲.۷۶ ۱۰۰.۴۸ -
پیشرو ۵.۷۰ ۲۲.۷۲ ۱۱۰.۹۸ -
ایساتیس پویای یزد ۹.۳۰ ۲۲.۷۱ ۹۲.۷۲ -
گنجینه ارمغان الماس ۹.۰۶ ۲۲.۶۳ ۹۲.۸۷ -
توسعه صادرات ۹.۰۸ ۲۲.۶۰ ۱۰۹.۲۳ -
افق ۸.۱۸ ۲۲.۵۷ ۱۳۲.۹۲ -
کاریزما ۹.۸۵ ۲۲.۰۸ ۱۰۷.۴۲ -
خوارزمی ۶.۶۲ ۲۱.۵۲ ۸۶.۹۸ -
مبین سرمایه ۲.۹۵ ۲۱.۳۰ ۱۰۱.۳۵ -
همیان سپهر ۵.۸۰ ۲۱.۲۱ ۶۹.۵۳ -
سی شرکت فیروزه ۲.۳۲ ۲۰.۸۶ ۸۲.۶۲ -
نوین پایدار ۶.۲۳ ۲۰.۴۲ ۱۰۳.۳۱ -
پویا ۴.۰۸ ۲۰.۲۰ ۹۴.۶۴ -
پیشتاز ۵.۲۹ ۱۹.۵۵ ۱۰۴.۶۱ -
تجارت شاخصی کاردان ۶.۱۱ ۱۹.۳۸ ۹۵.۵۳ -
سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ۶.۸۶ ۱۸.۷۳ ۸۵.۴۳ -
افق ملت ۱.۲۲ ۱۸.۳۱ ۸۷.۸۱ -
بانک دی ۳.۸۷ ۱۷.۵۸ ۷۶.۷۶ -
تدبیرگران فردا ۵.۴۲ ۱۷.۳۷ ۶۰.۸۴ -
میعاد ایرانیان ۴.۷۹ ۱۷.۳۰ ۶۴.۹۰ -
البرز ۶.۰۳ ۱۶.۹۱ ۵۳.۴۸ -
امین تدبیرگران فردا ۳.۷۲ ۱۶.۸۸ ۷۵.۸۱ -
امید توسعه ۴.۵۹ ۱۶.۸۱ ۹۹.۹۰ -
باران کارگزاری بانک کشاورزی ۳.۹۰ ۱۶.۶۸ ۹۸.۱۹ -
ذوب آهن نوویرا ۵.۱۹ ۱۶.۱۶ ۱۴۶.۸۵ -
شاخصی کارآفرین ۳.۰۶ ۱۶.۱۶ ۶۴.۱۷ -
سینا ۵.۸۰ ۱۶.۱۲ ۷۲.۱۴ -
اندیشه خبرگان سهام ۴.۹۹ ۱۵.۴۰ ۱۰۳.۷۱ -
کارگزاری بانک ملی ایران ۵.۴۲ ۱۴.۴۹ ۱۱۲.۰۷ -
بذر امید آفرین ۳.۶۹ ۱۳.۶۲ ۵۳.۶۶ -
سبحان ۲.۶۶ ۱۳.۳۰ ۱۰۲.۴۹ -
پاداش سرمایه پارس ۳.۶۲ ۱۲.۴۰ ۵۷.۰۶ -
نواندیشان ۴.۲۸ ۱۰.۲۶ ۲۹.۶۴ -
سپهر آتی خوارزمی -۱.۸۹ ۸.۰۳ ۳۹.۸۶ -
بانک مسکن ۱.۰۶ ۷.۸۶ ۱۱۳.۸۰ ۱ ماه
پردیس ۰.۹۳ -۳.۲۰ -۱۲.۴۰ -
ارگ -۶.۸۵ -۱۰.۸۸ ۱۴.۴۲ -
کارگزاری حافظ -۹۰.۲۶ -۸۸.۲۸ -۷۹.۹۵ -
سرو سودمند مدبران ۵.۶۷ - - -