صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
گنجینه الماس بیمه دی ۳.۲۱ ۴.۷۸ ۲۵.۷۳ -
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۲.۸۶ ۷.۱۸ - ۱ ماه
اعتماد آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۲.۴۷ ۶.۳۹ ۲۳.۱۵ -
صنعت و معدن ۲.۳۶ ۹.۱۰ ۳۷.۸۸ ۱ ماه
توسعه سرمایه نیکی ۲.۳۵ ۴.۵۸ ۲۹.۱۶ -
درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن ۲.۱۹ - - -
گسترش فردای ایرانیان ۲.۱۲ ۳.۱۴ ۱۹.۹۹ ۱ ماه
فیروزه آسیا
قابل معامله در بورس
۲.۰۹ ۶.۲۳ ۳۰.۹۰ -
ارزش آفرین گلرنگ ۲.۰۵ ۶.۰۴ ۲۷.۱۲ ۱ ماه
گنجینه الماس پایدار ۱.۹۷ ۵.۸۰ ۲۳.۲۴ ۱ ماه
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۱.۹۲ ۲.۴۸ ۸.۹۹ ۱ ماه
امین آشنا ایرانیان ۱.۹۱ ۵.۸۲ ۲۴.۰۷ ۱ ماه
دوم اکسیر فارابی ۱.۸۹ ۵.۸۴ ۲۳.۴۸ ۱ ماه
صبای هدف ۱.۸۹ ۵.۴۹ ۴۳.۸۰ ۱ ماه
اندیشه ورزان صبا تامین
قابل معامله در بورس
۱.۸۸ ۶.۰۴ ۲۶.۰۶ -
درآمد ثابت کمند
قابل معامله در بورس
۱.۸۷ ۵.۱۶ ۲۱.۳۴ ۱ ماه
پاداش سرمایه بهگزین ۱.۸۶ ۵.۷۰ ۲۲.۸۳ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان ۱.۸۶ -۹۸.۹۵ -۸۳.۵۱ ۳ ماه
آسمان امید
قابل معامله در بورس
۱.۸۵ ۵.۰۳ ۰.۰۰ ۱ ماه
گنجینه یکم آوید ۱.۸۵ ۶.۱۳ ۳۰.۲۷ ۱ ماه
درآمد ثابت سرآمد ۱.۸۳ ۵.۲۲ ۲۱.۲۸ ۱ ماه
پاداش سهامداری توسعه یکم
قابل معامله در بورس
۱.۸۱ ۵.۵۶ ۲۲.۵۳ ۱ ماه
سپهر تدبیرگران ۱.۸۱ ۵.۵۹ ۲۱.۳۴ ۱ ماه
ارزش آفرینان دی ۱.۸۰ ۵.۵۵ ۲۲.۶۸ ۱ ماه
بانک گردشگری ۱.۸۰ ۵.۲۶ ۲۰.۷۲ ۱ ماه
امین ملت ۱.۸۰ ۵.۲۷ ۲۱.۲۳ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۱.۸۰ ۵.۳۹ ۲۲.۴۸ ۱ ماه
آرمان کارآفرین ۱.۷۸ ۵.۱۹ ۲۰.۹۴ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۱.۷۷ ۵.۶۰ ۲۲.۹۷ ۱ ماه
نامی مفید ۱.۷۵ ۴.۹۹ ۲۱.۴۴ ۱ ماه
درآمد ثابت کیان
قابل معامله در بورس
۱.۷۵ ۵.۵۵ ۲۳.۳۹ -
کارگزاری کارآفرین ۱.۷۴ ۵.۱۹ ۲۰.۹۲ ۱ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۷۳ ۵.۳۱ ۲۱.۵۰ ۱ ماه
پارند پایدار سپهر
قابل معامله در بورس
۱.۷۳ ۵.۵۱ ۲۱.۱۸ ۱ ماه
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۲۱.۱۲ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۱۰.۴۳ -
امین یکم فردا
قابل معامله در بورس
۱.۷۱ ۵.۱۶ ۲۱.۱۴ ۱ ماه
نهال سرمایه ایرانیان ۱.۷۰ ۵.۳۷ ۲۲.۱۲ ۱ ماه
نوین نگر آسیا ۱.۶۸ ۵.۹۴ ۲۸.۳۰ -
اعتماد ملل ۱.۶۶ ۵.۱۸ ۲۲.۰۵ ۱ ماه
اوج ملت ۱.۶۵ ۴.۹۳ ۲۰.۰۲ ۱ ماه
توسعه فراز اعتماد ۱.۶۵ ۴.۹۶ ۲۰.۲۱ ۱ ماه
گنجینه زرین شهر ۱.۶۵ ۴.۹۱ ۱۹.۸۵ ۱ ماه
گنجینه آینده روشن
قابل معامله در بورس
۱.۶۵ ۵.۵۲ ۲۶.۸۰ ۱ ماه
یکم ایرانیان ۱.۶۵ ۵.۱۵ ۲۰.۳۰ ۱ ماه
آتیه نوین ۱.۶۵ ۵.۱۵ ۲۰.۳۲ ۱ ماه
اندوخته پایدار سپهر ۱.۶۳ ۴.۸۹ ۱۹.۸۴ ۱ ماه
بانک ایران زمین ۱.۶۳ ۴.۹۷ ۲۰.۸۱ ۱ ماه
امین سامان ۱.۶۳ ۴.۸۶ ۱۹.۹۴ ۱ ماه
نگین سامان ۱.۶۲ ۵.۰۰ ۱۸.۳۴ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۱.۶۱ ۴.۹۳ ۲۰.۵۵ ۱ ماه
آتیه ملت ۱.۵۹ ۵.۰۲ ۲۱.۷۳ ۱ ماه
ثابت حامی ۱.۵۹ ۴.۷۰ ۲۲.۱۲ -
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۱.۵۹ ۵.۲۳ ۲۲.۰۹ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۱.۵۸ ۵.۲۲ ۱۹.۸۵ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۱.۵۵ ۴.۶۴ ۱۸.۴۷ ۱ ماه
اندوخته ملت ۱.۵۲ ۴.۵۲ ۱۸.۳۱ ۱ ماه
گنجینه امید ایرانیان ۱.۵۲ ۴.۶۱ ۲۰.۵۴ ۱ ماه
البرز ۱.۵۱ ۱۴.۹۲ ۶۲.۶۶ ۳ ماه
آرمان آتی کوثر
قابل معامله در بورس
۱.۵۱ ۴.۹۳ ۲۲.۱۱ -
ره آورد آباد مسکن ۱.۵۰ ۴.۵۰ ۱۹.۲۵ ۱ ماه
امید انصار ۱.۳۴ ۴.۵۰ ۱۹.۴۹ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم
قابل معامله در بورس
۱.۲۱ ۶.۲۳ ۲۱.۶۳ -
نگین رفاه ۰.۰۳ -۰.۳۲ ۱۱.۰۱ ۱ ماه
کوثر یکم ۰.۰۱ ۳.۱۹ ۶.۸۳ ۱ ماه