صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام آخرین سود پرداختی ۳۰ روز اخیر ۹۰ روز اخیر سال اخیر قابل معامله تقسیم سود
سپهر خبرگان نفت ۰.۲۸ ۷.۱۷ ۸.۲۶ ۲۹.۵۷ ۳ ماه
صنعت و معدن ۴۸.۱۰ ۴.۰۷ ۱۲.۹۳ ۳۰.۳۹ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم - ۳.۲۴ ۶.۲۹ ۲۲.۱۰ -
گنجینه یکم آوید ۲۸.۱۹ ۲.۷۷ ۹.۴۱ ۲۷.۸۴ ۱ ماه
اعتماد آفرین پارسیان - ۲.۳۶ ۶.۲۷ ۲۳.۲۱ -
توسعه سرمایه نیکی - ۲.۲۸ ۷.۳۰ ۳۱.۲۰ -
فیروزه آسیا - ۲.۲۵ ۸.۸۳ ۳۴.۷۵ -
گسترش فردای ایرانیان ۲۳.۴۴ ۲.۱۹ ۶.۴۶ ۲۴.۰۵ ۱ ماه
دوم اکسیر فارابی ۲۴.۵۰ ۲.۰۶ ۶.۰۰ ۲۳.۱۶ ۱ ماه
ارزش آفرین گلرنگ ۳۰.۲۳ ۲.۰۴ ۷.۴۶ ۲۷.۶۸ ۳ ماه
ارزش آفرینان دی ۲۳.۵۴ ۲.۰۲ ۶.۲۹ ۲۲.۴۰ ۱ ماه
امین آشنا ایرانیان ۲۴.۶۲ ۱.۹۹ ۶.۲۲ ۲۴.۲۵ ۱ ماه
نوین نگر آسیا - ۱.۹۵ ۶.۰۵ ۳۱.۵۸ -
اعتماد ملل ۲۲.۴۴ ۱.۹۴ ۵.۶۱ ۲۳.۴۸ ۱ ماه
گنجینه الماس پایدار ۲۴.۰۴ ۱.۹۱ ۵.۷۰ ۲۲.۴۵ ۱ ماه
گنجینه الماس بیمه دی - ۱.۹۰ ۶.۰۸ ۲۶.۳۹ -
نهال سرمایه ایرانیان ۲۲.۹۴ ۱.۹۰ ۵.۵۸ ۲۳.۲۶ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۲۲.۹۴ ۱.۸۷ ۵.۷۱ ۲۴.۳۴ ۱ ماه
اندیشه ورزان صبا تامین - ۱.۸۴ ۶.۰۷ ۲۵.۶۴ -
درآمد ثابت سرآمد ۲۱.۹۹ ۱.۸۴ ۵.۴۲ ۲۲.۱۳ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۲۲.۹۴ ۱.۸۰ ۵.۳۹ ۲۲.۴۸ ۱ ماه
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۲۲.۵۰ ۱.۸۰ ۵.۴۵ ۲۱.۹۸ ۱ ماه
امین ملت ۲۱.۹۱ ۱.۷۹ ۵.۳۲ ۲۱.۴۷ ۱ ماه
درآمد ثابت کمند ۲۱.۹۶ ۱.۷۹ ۵.۲۸ ۲۱.۵۰ ۱ ماه
ارمغان ایرانیان ۲۲.۹۱ ۱.۷۸ ۵.۰۴ ۲۱.۷۰ ۳ ماه
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۲۱.۹۱ ۱.۷۷ ۵.۲۶ ۲۰.۷۶ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۲۰.۴۴ ۱.۷۷ ۵.۰۱ ۱۹.۴۰ ۱ ماه
پاداش سرمایه بهگزین ۱۷.۳۵ ۱.۷۶ ۵.۱۹ ۲۱.۷۳ ۱ ماه
ثابت حامی - ۱.۷۵ ۴.۹۹ ۲۳.۴۸ -
آرمان آتی کوثر - ۱.۷۵ ۵.۲۹ ۲۳.۳۷ -
درآمد ثابت کیان - ۱.۷۵ ۵.۶۳ ۲۲.۰۵ -
بانک ایران زمین ۲۲.۴۲ ۱.۷۴ ۵.۲۹ ۲۰.۸۹ ۱ ماه
پاداش سهامداری توسعه یکم ۲۳.۷۶ ۱.۷۴ ۶.۳۶ ۲۲.۰۲ ۱ ماه
کارگزاری کارآفرین ۲۱.۹۱ ۱.۷۳ ۵.۲۶ ۲۱.۰۴ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما - ۱.۷۳ ۵.۲۰ ۱۵.۵۵ -
آتیه ملت ۲۸.۵۹ ۱.۷۳ ۵.۴۹ ۲۲.۹۱ ۱ ماه
یکم ایرانیان ۲۰.۹۲ ۱.۷۳ ۵.۰۵ ۲۰.۱۸ ۱ ماه
گنجینه زرین شهر ۲۰.۹۱ ۱.۷۱ ۴.۹۶ ۲۰.۰۴ ۱ ماه
سپهر تدبیرگران ۲۱.۴۰ ۱.۷۱ ۵.۰۹ ۲۰.۶۳ ۱ ماه
آتیه نوین ۲۰.۹۰ ۱.۷۱ ۵.۰۳ ۲۰.۲۷ ۱ ماه
امین یکم فردا ۲۱.۴۸ ۱.۷۱ ۵.۱۲ ۲۱.۰۸ ۱ ماه
بانک گردشگری ۲۱.۴۰ ۱.۷۰ ۵.۲۶ ۲۰.۷۴ ۱ ماه
آسمان امید ۲۳.۱۶ ۱.۶۹ ۵.۲۹ ۰.۰۰ ۱ ماه
صبای هدف ۴۷.۶۷ ۱.۶۶ ۱۲.۸۷ ۳۸.۵۷ ۱ ماه
امید انصار ۲۰.۳۸ ۱.۶۵ ۴.۸۹ ۱۹.۳۹ ۱ ماه
آرمان کارآفرین ۲۱.۹۳ ۱.۶۵ ۵.۱۳ ۲۰.۸۶ ۱ ماه
اوج ملت ۲۰.۶۹ ۱.۶۵ ۴.۹۲ ۱۹.۹۶ ۱ ماه
توسعه فراز اعتماد ۲۰.۴۹ ۱.۶۴ ۴.۹۴ ۲۰.۴۵ ۱ ماه
نگین سامان ۲۰.۳۸ ۱.۶۴ ۴.۵۱ ۱۷.۲۲ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۲۰.۳۸ ۱.۶۳ ۴.۸۵ ۲۰.۳۴ ۱ ماه
اندوخته پایدار سپهر ۲۰.۳۸ ۱.۶۲ ۴.۸۶ ۱۹.۷۲ ۱ ماه
پارند پایدار سپهر ۲۲.۲۰ ۱.۶۰ ۵.۸۶ ۲۳.۲۱ ۱ ماه
امین سامان ۲۰.۳۸ ۱.۵۹ ۴.۸۴ ۱۸.۸۵ ۱ ماه
نامی مفید ۱۸.۶۰ ۱.۵۶ ۵.۴۹ ۲۰.۷۵ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۱۹.۳۶ ۱.۵۴ ۴.۶۸ ۱۸.۲۸ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن ۱۸.۵۰ ۱.۵۲ ۴.۶۹ ۱۹.۳۱ ۱ ماه
گنجینه امید ایرانیان ۱۸.۱۵ ۱.۵۰ ۵.۱۴ ۲۰.۱۷ ۱ ماه
اندوخته ملت ۱۸.۸۰ ۱.۵۰ ۴.۴۹ ۱۸.۱۶ ۱ ماه
گنجینه آینده روشن ۱۳.۵۶ ۱.۲۵ ۵.۵۷ ۳۱.۳۲ ۱ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱۶.۸۳ ۱.۲۳ ۴.۸۷ ۲۱.۵۰ ۱ ماه
نگین رفاه ۲۰.۳۸ ۰.۱۰ ۲.۴۵ ۱۷.۸۷ ۱ ماه
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۱۹.۰۷ -۰.۳۷ -۰.۲۷ ۱۱.۰۷ ۱ ماه
کوثر یکم ۱۹.۶۵ -۱.۳۱ -۳.۰۳ ۲.۲۷ ۱ ماه