صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت

این نوع صندوق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


صندوق‌های درآمد ثابت نوعی از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک هستند که با انتشار «واحدهای سرمایه‌گذاری (Unit) پول سرمایه‌گذاران حقیقی یا حقوقی را جمع آوری کرده و بخش عمده آن را در اوراق با درآمد ثابت مانند اوراق بدهی و سپرده بانکی سرمایه‌گذاری می‌کنند و همانند بانک، جریان نقدینگی ثابت برای سرمایه‌گذاران تامین می‌کنند. سرمایه‌گذاران با خرید واحدهای صندوق به اندازه‌ی سرمایه خود در سود و زیان سبد صندوق شریک می‌شود و می‌توانند در هر زمان سرمایه‌گذاری خود را از طریق ابطال یا فروش واحدهای سرمایه‌گذاری به وجه نقد تبدیل کنند. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت مناسب افرادی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بدون ریسک هستند و فرصت یا دانش لازم برای انجام سرمایه‌گذاری مستقیم را ندارند.

ارزش سبد و قیمت صدور و ابطال واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت به دلیل اینکه عمده سبد صندوق متشکل از اوراق درآمد ثابت است، روند صعودی دارند. البته آن دسته صندوق‌های درآمد ثابت که پخش سود دوره‌ای دارند، قیمت صدور و ابطال آن‌ها پس از هر بار پخش سود، به اندازه سود تقسیمی برای هر واحد افت می‌کنند. مثلا اگر ارزش هر واحد صندوق قبل از تقسیم سود ۱۰۲ هزار تومان باشد، پس از تقسیم سود ۲۰۰۰ تومانی به ۱۰۰ هزار تومان افت می‌کند.

فهرست صندوق‌های درآمد ثابت

لیست اطلاعات تمامی صندوق‌های درآمد ثابت

نام
ماه اخیر بازدهی ۳۰ روز اخیر
فصل اخیر بازدهی ۹۰ روز اخیر
سال اخیر بازدهی ۳۶۵ روز اخیر
تقسیم سود
گنجینه الماس پایدار ۷.۲۰ ۱۰.۹۷ ۲۸.۴۹ ۱ ماه
اندیشه فردا ۶.۱۸ ۱۶.۵۶ ۶۴.۷۵ ۱ ماه
گنجینه الماس بیمه دی ۴.۰۰ ۱۰.۲۹ ۳۰.۸۰ -
توسعه سرمایه نیکی ۳.۸۲ ۷.۹۴ ۳۲.۳۸ -
صبای هدف ۳.۰۱ ۶.۷۲ ۴۰.۱۲ ۱ ماه
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۲.۹۴ ۷.۵۶ - ۱ ماه
گنجینه آینده روشن
قابل معامله در بورس
۲.۸۹ ۷.۸۷ ۲۸.۰۸ ۱ ماه
صنعت و معدن ۲.۸۵ ۹.۲۹ ۴۰.۴۸ ۱ ماه
پارند پایدار سپهر
قابل معامله در بورس
۲.۷۹ ۷.۳۳ ۲۳.۰۲ ۱ ماه
اندیشه ورزان صبا تامین
قابل معامله در بورس
۲.۷۷ ۶.۹۶ ۲۷.۱۷ -
گنجینه امید ایرانیان ۲.۵۵ ۶.۰۳ ۲۱.۶۶ ۱ ماه
نوین نگر آسیا ۲.۵۱ ۶.۵۴ ۲۸.۶۲ -
درآمد ثابت کیان
قابل معامله در بورس
۲.۴۴ ۶.۵۳ ۲۵.۲۲ -
ارمغان ایرانیان ۲.۳۶ ۶.۲۹ -۸۳.۸۴ ۳ ماه
امین آشنا ایرانیان ۲.۲۲ ۶.۱۳ ۲۴.۷۴ ۱ ماه
درآمد ثابت کمند
قابل معامله در بورس
۲.۱۸ ۵.۷۱ ۲۱.۹۲ ۱ ماه
ارزش آفرین گلرنگ ۲.۱۸ ۶.۳۷ ۲۷.۰۸ ۱ ماه
درآمد ثابت تصمیم
قابل معامله در بورس
۲.۱۷ - - -
فیروزه آسیا
قابل معامله در بورس
۲.۱۲ ۶.۱۳ ۳۰.۸۹ -
پاداش سرمایه بهگزین ۲.۱۲ ۵.۸۸ ۲۲.۵۷ ۱ ماه
ره آورد آباد مسکن ۲.۱۱ ۵.۶۲ ۲۰.۱۷ ۱ ماه
درآمد ثابت سرآمد ۲.۰۳ ۵.۴۶ ۲۱.۶۴ ۱ ماه
سپهر تدبیرگران ۲.۰۱ ۵.۶۸ ۲۱.۵۳ ۱ ماه
حکمت آشنا ایرانیان ۱.۹۸ ۵.۵۶ ۲۲.۷۸ ۱ ماه
درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن ۱.۹۵ ۶.۲۶ - -
دوم اکسیر فارابی ۱.۹۴ ۵.۷۹ ۲۳.۴۲ ۱ ماه
آتیه ملت ۱.۹۴ ۶.۲۸ ۲۱.۶۴ ۱ ماه
یکم کارگزاری بانک کشاورزی ۱.۹۱ ۵.۷۱ ۱۰.۱۲ ۱ ماه
آرمان کارآفرین ۱.۸۸ ۵.۵۶ ۲۱.۱۳ ۱ ماه
آرمان آتی کوثر
قابل معامله در بورس
۱.۸۵ ۵.۰۹ ۲۱.۸۹ -
دارا الگوریتم ۱.۸۳ ۵.۳۲ - -
آسمان امید
قابل معامله در بورس
۱.۸۲ ۵.۸۳ ۲۰.۴۶ ۱ ماه
پاداش سهامداری توسعه یکم
قابل معامله در بورس
۱.۸۱ ۵.۹۰ ۲۲.۲۳ ۱ ماه
افق کارگزاری بانک خاورمیانه ۱.۸۱ ۵.۴۵ ۲۱.۹۵ ۱ ماه
البرز ۱.۷۸ ۴.۵۴ ۶۰.۱۵ ۳ ماه
اندوخته توسعه صادرات آرمانی ۱.۷۵ ۵.۲۳ ۲۱.۲۶ ۱ ماه
امین ملت ۱.۷۴ ۵.۴۳ ۲۱.۴۸ ۱ ماه
درآمد ثابت کاریزما ۱.۷۳ ۵.۲۰ ۲۱.۳۲ -
نهال سرمایه ایرانیان ۱.۷۲ ۵.۱۸ ۲۱.۸۸ ۱ ماه
فراز اندیش نوین ۱.۷۲ ۵.۱۷ ۲۱.۷۷ ۱ ماه
لوتوس پارسیان ۱.۷۱ ۵.۳۶ ۲۰.۲۳ ۱ ماه
اعتماد ملل ۱.۷۰ ۵.۱۳ ۲۱.۸۷ ۱ ماه
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران ۱.۶۹ ۵.۱۷ ۲۰.۹۴ ۱ ماه
امین یکم فردا
قابل معامله در بورس
۱.۶۷ ۵.۱۲ ۲۰.۹۱ ۱ ماه
یکم ایرانیان ۱.۶۶ ۴.۹۶ ۲۰.۱۶ ۱ ماه
کارگزاری کارآفرین ۱.۶۵ ۵.۱۸ ۲۰.۸۹ ۱ ماه
توسعه فراز اعتماد ۱.۶۵ ۴.۹۳ ۲۰.۰۴ ۱ ماه
آتیه نوین ۱.۶۳ ۴.۹۵ ۲۰.۱۵ ۱ ماه
اوج ملت ۱.۶۳ ۴.۹۴ ۱۹.۸۹ ۱ ماه
اندوخته پایدار سپهر ۱.۶۲ ۴.۸۶ ۱۹.۷۱ ۱ ماه
بانک ایران زمین ۱.۶۲ ۴.۸۶ ۲۰.۶۲ ۱ ماه
گنجینه زرین شهر ۱.۶۱ ۵.۰۶ ۱۹.۷۳ ۱ ماه
درآمد ثابت کاردان ۱.۶۱ ۴.۸۸ ۱۹.۷۵ ۱ ماه
نگین سامان ۱.۶۰ ۴.۸۸ ۱۸.۵۹ ۱ ماه
توسعه تعاون صبا ۱.۵۸ ۴.۷۰ ۱۸.۵۸ ۱ ماه
امین سامان ۱.۵۶ ۴.۷۸ ۱۹.۷۴ ۱ ماه
ارزش آفرینان دی ۱.۵۶ ۵.۰۶ ۲۱.۹۶ ۱ ماه
اندوخته ملت ۱.۴۷ ۳.۸۸ ۱۸.۱۹ ۱ ماه
ثابت حامی ۱.۴۶ ۴.۸۵ ۲۱.۸۴ -
امید انصار ۱.۴۲ ۴.۲۶ ۱۹.۲۳ ۱ ماه
نامی مفید ۱.۴۰ ۴.۷۹ ۲۰.۶۸ ۱ ماه
بانک گردشگری ۱.۳۹ ۵.۰۷ ۲۰.۷۹ ۱ ماه
اعتماد آفرین پارسیان
قابل معامله در بورس
۱.۳۵ ۴.۲۲ ۲۰.۹۳ -
نگین رفاه ۱.۱۵ ۱.۲۳ ۱۰.۸۲ ۱ ماه
گنجینه یکم آوید ۰.۶۲ ۶.۷۸ ۳۰.۶۴ ۱ ماه
کوثر یکم ۰.۴۸ ۴.۱۶ ۷.۱۲ ۱ ماه
گسترش فردای ایرانیان ۰.۱۹ ۴.۷۱ ۱۸.۷۶ ۱ ماه