پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدثابت

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را بر حسب تقسیم‌ سود دوره‌ای در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه

فهرست بهترین صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه

نام متوسط سود تقسیمی در ۳ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
گنجینه یکم آوید ۲۷۳۳.۲۴ ٪ ۲۶۱۵.۴۶ ٪ ۲۸۸۳.۳۶ ٪
گنجینه الماس پایدار ۱۱۰.۲۲ ٪ ۸۵.۰۵ ٪ ۵۶.۵۳ ٪
صبای هدف ۱۱۷.۴۴ ٪ ۸۳.۱۲ ٪ ۵۹.۹۴ ٪
اندیشه فردا ۷۱.۸۴ ٪ ۷۳.۱۸ ٪ ۷۳.۲۲ ٪
البرز ۱۰۹.۱۳ ٪ ۷۱.۴۷ ٪ ۲۱۱.۳۱ ٪
پاداش سرمایه بهگزین ۱۰۱.۷۳ ٪ ۶۲.۶۹ ٪ ۴۳.۰۷ ٪

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماهه

فهرست بهترین صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماه یکبار

نام متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
ارمغان ایرانیان ۴.۳۰ ٪ ۱۳.۴۰ ٪دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.