پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدثابت

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را بر حسب تقسیم‌ سود دوره‌ای در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه

فهرست بهترین صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه

نام متوسط سود تقسیمی در ۳ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
اندیشه فردا ۶۵.۶۲ ٪ ۷۳.۲۶ ٪ ۶۶.۵۵ ٪
صنعت و معدن ۵۷.۱۵ ٪ ۵۱.۹۳ ٪ ۳۸.۰۲ ٪
ارزش آفرین گلرنگ ۲۵.۴۱ ٪ ۴۷.۱۴ ٪ ۵۵.۲۳ ٪
صبای هدف ۲۲.۶۵ ٪ ۳۶.۷۵ ٪ ۴۳.۴۷ ٪
گنجینه یکم آوید ۲۷.۳۳ ٪ ۳۱.۱۹ ٪ ۳۱.۴۸ ٪
گنجینه الماس پایدار ۳۲.۰۰ ٪ ۲۸.۰۱ ٪ ۲۵.۶۵ ٪

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماهه

فهرست بهترین صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماه یکبار

نام متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
البرز ۲۱۰.۲۷ ٪ ۱۸۳.۲۹ ٪
ارمغان ایرانیان ۰.۰۴ ٪ ۰.۰۷ ٪دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.