پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمدثابت

برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را بر حسب تقسیم‌ سود دوره‌ای در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید.

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود ماهانه

فهرست بهترین صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود ماهیانه

نام متوسط سود تقسیمی در ۳ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
درآمد ثابت نگین سامان ۵۰.۲۳ ٪ ۵۰.۲۳ ٪ ۵۰.۲۳ ٪
اندوخته پایدار سپهر ۴۱.۷۰ ٪ ۴۰.۳۲ ٪ ۴۰.۳۲ ٪
آرمان کارآفرین ۳۱.۶۰ ٪ ۳۱.۶۰ ٪ ۳۱.۶۰ ٪
پاداش سرمایه بهگزین ۲۲.۷۵ ٪ ۳۰.۱۰ ٪ ۵۹.۳۶ ٪
پیشگامان سرمایه نوآفرین ۲۷.۷۵ ٪ ۳۰.۰۰ ٪ ۵۰.۵۹ ٪
کارگزاری کارآفرین ۲۹.۵۶ ٪ ۲۹.۵۶ ٪ ۲۹.۵۶ ٪

برترین صندوق‌های درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماهه

فهرست بهترین صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت با پرداخت سود سه ماه یکبار

نام متوسط سود تقسیمی در ۶ ماه گذشته متوسط سود تقسیمی در سال گذشته
ارمغان ایرانیان ۷.۱۸ ٪ ۷.۱۶ ٪دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صفحه ثبت نشده است.