اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صایپا۰۱۲ ۳۱.۱۵ ۲۷.۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
قرن۹۹ ۲۶.۹۷ ۲۴.۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۲۶.۲۳ ۲۳.۵۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۲۵.۸۸ ۲۳.۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۰۴ ۲۴.۷۳ ۲۲.۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۰ ۲۴.۲۷ ۲۱.۹۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
مبین۰۱۱ ۲۴.۰۱ ۲۱.۷۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
صگل۴۱۱ ۲۳.۳۸ ۲۱.۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۱ ۲۳.۲۹ ۲۱.۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۰۱ ۲۳.۰۸ ۲۰.۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۲ ۲۳.۰۸ ۲۰.۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
رایان۹۱۱ ۲۲.۸۰ ۲۰.۷۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۴۳ ۲۲.۴۹ ۲۰.۴۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۲.۱۵ ۲۰.۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
صایتل۹۰۲ ۲۱.۳۰ ۱۹.۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۱ ۲۱.۲۵ ۱۹.۴۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
حریل۰۲ ۲۰.۳۹ ۱۸.۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۰.۰۴ ۱۸.۴۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۹ ۱۹.۹۵ ۱۸.۳۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۰۷ ۱۹.۹۳ ۱۸.۳۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
حکمت۰۱ ۱۹.۸۹ ۱۸.۲۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۱۹.۷۸ ۱۸.۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
مگچسا۱۰۴ ۱۸.۷۷ ۱۷.۳۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۱۸.۳۵ ۱۶.۹۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۳ ۱۶.۶۶ ۱۵.۵۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۲ ۱۶.۶۶ ۱۵.۵۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۶.۶۴ ۱۵.۴۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۱۶.۶۴ ۱۵.۴۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۱۶.۰۴ ۱۴.۹۷ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۸ ۱.۸۹ ۱.۸۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)


دریافت اپلیکیشن

قابل استفاده بر روی سیستم های اندروید و iOS