اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صمسکن۹۱۲ ۴۹.۶۶ ۴۱.۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۲۹.۲۷ ۲۵.۹۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۲۶.۹۴ ۲۴.۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
اروند۱۰ ۲۶.۰۸ ۲۳.۴۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایپا۱۰۴ ۲۴.۴۴ ۲۲.۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۲ ۲۳.۶۴ ۲۱.۴۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صایپا۱۴۳ ۲۳.۵۳ ۲۱.۳۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۲۳.۲۵ ۲۱.۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۲۳.۲۳ ۲۱.۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۶ ۲۲.۵۹ ۲۰.۵۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۲.۵۲ ۲۰.۴۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۳ ۲۲.۳۸ ۲۰.۳۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۱ ۲۱.۹۷ ۲۰.۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۱.۹۴ ۲۰.۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۱۱ ۲۱.۸۵ ۱۹.۹۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایتل۹۰۲ ۲۱.۸۰ ۱۹.۸۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (۱۰۰.۰٪)
قرن۹۹ ۲۱.۷۹ ۱۹.۸۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۳ ۲۱.۵۸ ۱۹.۷۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۱ ۲۱.۲۵ ۱۹.۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۷ ۲۱.۲۵ ۱۹.۴۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
رایان۹۱۱ ۲۰.۹۴ ۱۹.۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۲۰.۷۴ ۱۸.۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۲۰.۶۳ ۱۸.۹۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
حریل۰۲ ۲۰.۳۸ ۱۸.۷۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۲۰.۱۲ ۱۸.۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
صگل۴۱۱ ۲۰.۰۸ ۱۸.۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۱ ۱۹.۹۶ ۱۸.۳۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۹ ۱۹.۹۵ ۱۸.۳۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
مگچسا۱۰۴ ۱۹.۵۲ ۱۷.۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۷.۲۸ ۱۶.۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۱۷.۲۰ ۱۵.۹۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
مبین۰۱۲ ۱۶.۶۶ ۱۵.۵۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۱۶.۱۴ ۱۵.۰۶ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۱۵.۶۵ ۱۴.۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۵.۶۰ ۵.۴۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۲.۲۹ ۲.۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)