اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صمسکن۹۱۲ ۳۲۶۳.۶۴ ۴۰۸.۴۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۱ ۳۴.۵۵ ۳۰.۰۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صخود۱۴۰۴ ۳۱.۷۸ ۲۷.۹۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۲۹.۶۵ ۲۶.۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۲۸.۶۷ ۲۵.۴۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
اروند۰۹ ۲۷.۲۶ ۲۴.۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۰۳ ۲۵.۳۲ ۲۲.۷۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۲ ۲۵.۳۲ ۲۲.۷۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
کرمان۰۰ ۲۴.۱۳ ۲۱.۸۱ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۳ ۲۴.۰۹ ۲۱.۷۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۲۴.۰۵ ۲۱.۷۵ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۶ ۲۳.۸۰ ۲۱.۵۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مبین۰۱۶ ۲۳.۷۵ ۲۱.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۷ ۲۳.۲۸ ۲۱.۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
حریل۰۲ ۲۳.۰۲ ۲۰.۹۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۲.۷۹ ۲۰.۷۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
مگچسا۱۰۴ ۲۲.۳۰ ۲۰.۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۲۱.۹۹ ۲۰.۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۱.۸۰ ۱۹.۸۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۱۱ ۲۱.۴۸ ۱۹.۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صخود۰۰۰۴ ۲۱.۴۰ ۱۹.۵۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۱ ۱۹.۸۰ ۱۸.۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۱۹.۴۰ ۱۷.۸۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
رایان۹۱۱ ۱۹.۳۳ ۱۷.۸۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۱۹.۰۹ ۱۷.۶۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۱۸.۴۲ ۱۷.۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۰ ۱۸.۳۶ ۱۶.۹۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
مبین۰۱۲ ۱۸.۲۶ ۱۶.۸۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۱ ۱۸.۱۳ ۱۶.۷۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
صگل۴۱۱ ۱۸.۱۰ ۱۶.۷۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۷.۹۵ ۱۶.۶۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۱۷.۸۴ ۱۶.۵۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۱۷.۴۴ ۱۶.۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
قرن۹۹ ۱۷.۳۰ ۱۶.۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
شلرد۰۲ ۱۷.۱۰ ۱۵.۸۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ بانک اقتصاد نوین (۱۰۰.۰٪)
صینا۲۰۵ ۱۷.۰۱ ۱۵.۸۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (۱۰۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۱۶.۵۲ ۱۵.۳۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۵.۳۹ ۱۴.۴۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۱۲.۲۷ ۱۱.۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۵.۶۲ ۵.۴۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۱.۴۳ ۱.۴۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایپا۱۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)