اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صمسکن۹۱۲ ۶۷.۲۴ ۵۲.۵۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۴۳ ۲۸.۶۸ ۲۵.۴۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۲۸.۱۳ ۲۵.۰۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۲۷.۷۱ ۲۴.۷۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۰ ۲۷.۶۳ ۲۴.۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایپا۱۰۴ ۲۷.۳۱ ۲۴.۳۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۲۵.۷۰ ۲۳.۰۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۲۵.۰۰ ۲۲.۵۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۱ ۲۴.۷۹ ۲۲.۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صگل۴۱۱ ۲۴.۷۷ ۲۲.۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۲ ۲۳.۷۶ ۲۱.۵۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۶ ۲۳.۳۲ ۲۱.۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مبین۰۱۱ ۲۲.۷۵ ۲۰.۶۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۲.۶۱ ۲۰.۵۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۳ ۲۲.۵۷ ۲۰.۵۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
رایان۹۱۱ ۲۲.۳۸ ۲۰.۳۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
قرن۹۹ ۲۲.۳۷ ۲۰.۳۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۱.۹۹ ۲۰.۰۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۷ ۲۱.۸۱ ۱۹.۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
شستا۰۰۱ ۲۱.۶۲ ۱۹.۷۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۳ ۲۱.۶۱ ۱۹.۷۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۱ ۲۱.۲۶ ۱۹.۴۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۲۰.۸۵ ۱۹.۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
حریل۰۲ ۲۰.۰۶ ۱۸.۴۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۹ ۱۹.۹۴ ۱۸.۳۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
مگچسا۱۰۴ ۱۹.۹۳ ۱۸.۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۱۹.۳۳ ۱۷.۸۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۱۹.۲۸ ۱۷.۷۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
صایتل۹۰۲ ۱۷.۵۹ ۱۶.۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (۱۰۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۷.۳۰ ۱۶.۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۱۷.۲۱ ۱۵.۹۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۱۷.۱۹ ۱۵.۹۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۲ ۱۶.۶۶ ۱۵.۵۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۶.۶۳ ۱۵.۴۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۱۵.۹۴ ۱۴.۸۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۵.۸۸ ۵.۷۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۲.۴۱ ۲.۳۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)