اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
صمسکن۹۱۲ ۸۱۷.۵۴ ۲۴۳.۴۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۱ ۳۳.۰۹ ۲۸.۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صخود۱۴۰۴ ۲۹.۴۰ ۲۶.۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۲۸.۷۴ ۲۵.۵۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۲۸.۰۶ ۲۴.۹۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
اروند۰۹ ۲۷.۶۷ ۲۴.۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صگل۴۱۱ ۲۶.۴۴ ۲۳.۶۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۲۵.۲۶ ۲۲.۷۴ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۳ ۲۴.۷۸ ۲۲.۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۲ ۲۴.۷۸ ۲۲.۳۴ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۶ ۲۴.۲۲ ۲۱.۸۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مبین۰۱۳ ۲۳.۶۳ ۲۱.۴۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۱ ۲۳.۳۷ ۲۱.۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۲۳.۳۲ ۲۱.۱۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۳.۲۸ ۲۱.۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۷ ۲۲.۹۳ ۲۰.۸۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
مگچسا۱۰۴ ۲۲.۰۷ ۲۰.۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
شستا۰۰۱ ۲۱.۶۰ ۱۹.۷۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۱.۵۹ ۱۹.۷۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۲۱.۱۰ ۱۹.۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
اروند۱۰ ۲۱.۰۸ ۱۹.۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صینا۲۰۵ ۲۰.۴۹ ۱۸.۷۸ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی (۱۰۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۱۹.۷۸ ۱۸.۱۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۱۹.۵۳ ۱۷.۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
رایان۹۱۱ ۱۹.۳۰ ۱۷.۷۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۸.۴۰ ۱۷.۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۱ ۱۸.۳۹ ۱۷.۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
مبین۰۱۲ ۱۸.۱۷ ۱۶.۸۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۱۸.۱۶ ۱۶.۸۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۸.۱۳ ۱۶.۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۱۸.۰۹ ۱۶.۷۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
قرن۹۹ ۱۷.۰۷ ۱۵.۸۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صخود۰۰۰۴ ۱۷.۰۲ ۱۵.۸۲ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ بانک سپه (۱۰۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۲۷ ۱۵.۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۱۵.۶۶ ۱۴.۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۱۴.۱۹ ۱۳.۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
حریل۰۲ ۱۴.۰۴ ۱۳.۲۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۳.۸۹ ۱۳.۰۸ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
شلرد۰۲ ۱۳.۸۰ ۱۲.۹۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ بانک اقتصاد نوین (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۳.۹۴ ۳.۸۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۱.۲۸ ۱.۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایپا۱۴۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)