اوراق بدهی شرکتی

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


اوراق تامین مالی منتشر شده توسط بخش خصوصی

فهرست اوراق بدهی شرکتی

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی شرکتی

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
قرن۹۹ ۲۸.۹۴ ۲۵.۶۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۴ ۲۷.۴۵ ۲۴.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صمسکن۹۱۲ ۲۶.۳۴ ۲۳.۶۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ بانک مسکن (۱۰۰.۰٪)
صایپا۰۱۲ ۲۵.۹۲ ۲۳.۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صایپا۲۰۳ ۲۵.۸۰ ۲۳.۱۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ بانک ملی (۱۰۰.۰٪)
اروند۱۰ ۲۵.۳۲ ۲۲.۷۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۱۱ ۲۴.۹۴ ۲۲.۴۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
صایپا۱۴۳ ۲۴.۶۰ ۲۲.۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صخود۰۰۱۲ ۲۳.۹۶ ۲۱.۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۱ ۲۳.۲۲ ۲۱.۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۲ ۲۳.۲۲ ۲۱.۰۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
رایان۹۱۱ ۲۳.۱۴ ۲۰.۹۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانک خاورمیانه (۱۰۰.۰٪)
صایپا۱۰۴ ۲۳.۰۸ ۲۰.۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بانک ملت (۱۰۰.۰٪)
صگل۴۱۱ ۲۲.۶۸ ۲۰.۶۲ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
شستا۰۰۵ ۲۲.۲۳ ۲۰.۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بانک رفاه کارگران (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۱ ۲۲.۱۶ ۲۰.۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۴ ۲۱.۷۰ ۱۹.۸۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
شستا۰۰۱ ۲۱.۲۸ ۱۹.۴۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۷ ۲۱.۰۷ ۱۹.۲۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صایتل۹۰۲ ۲۰.۴۲ ۱۸.۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (۱۰۰.۰٪)
حریل۰۲ ۲۰.۰۱ ۱۸.۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
حکمت۰۱ ۲۰.۰۰ ۱۸.۳۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ بانک حکمت ایرانیان (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۹ ۱۹.۹۲ ۱۸.۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)
اروند۰۶ ۱۹.۹۰ ۱۸.۲۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
صگل۱۴۱۱ ۱۹.۸۷ ۱۸.۲۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ بانک پارسیان (۱۰۰.۰٪)
صایپا۹۹۸ ۱۹.۷۷ ۱۸.۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ بانک تجارت (۴۰.۰٪) ، بانک دی (۳۶.۰٪) ، بانک توسعه تعاون (۲۴.۰٪)
مگچسا۱۰۴ ۱۸.۷۵ ۱۷.۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵۰.۰٪) ، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان (۵۰.۰٪)
صایپا۴۱۲ ۱۷.۱۹ ۱۵.۹۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
صایپا۱۱۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک سپه (۵۰.۰٪) ، بانک ملی (۵۰.۰٪)
نوریل۰۲ ۱۶.۹۸ ۱۵.۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
ماهان۰۱ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
کرمان۰۰ ۱۶.۹۷ ۱۵.۷۸ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۳ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۲ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بانک پاسارگاد (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۵ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
مبین۰۱۶ ۱۶.۶۵ ۱۵.۵۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ بانک تجارت (۱۰۰.۰٪)
صفارس۴۱۲ ۱۶.۴۴ ۱۵.۳۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ سهام وثیقه (۱۰۰.۰٪)
البرز۰۲ ۱۵.۸۶ ۱۴.۸۱ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (۱۰۰.۰٪)
اروند۰۵ ۶.۰۳ ۵.۸۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شرکت ملی نفت ایران (۶۴.۰٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۰٪)
اروند۰۸ ۲.۰۲ ۲.۰۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ شرکت ملی نفت ایران (۶۳.۷٪) ، صندوق بازنشستگی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت (۳۶.۳٪)