اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

این اوراق برای چه نوع سرمایه‌گذاری و چه افرادی مناسب است؟


امن ترین نوع سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با ضمانت دولت جمهوری اسلامی ایران، مناسب برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و بدون ریسک

فهرست اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

لیست اخزا

لیست اطلاعات تمامی اوراق بدهی دولتی (اسناد خزانه اسلامی - اخزا)

نام نرخ سود YTM نرخ سود معادل بانکی تاریخ سررسید ضامن
اخزا۷۱۲ ۳۳.۱۸ ۲۹.۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۵ ۲۶.۰۳ ۲۳.۳۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۵ ۲۵.۳۶ ۲۲.۸۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اجاد۲۳ ۲۵.۰۹ ۲۲.۶۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۶ ۲۴.۱۳ ۲۱.۸۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۲ ۲۴.۰۷ ۲۱.۷۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۸ ۲۴.۰۷ ۲۱.۷۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۱ ۲۴.۰۲ ۲۱.۷۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۰۸ ۲۳.۹۹ ۲۱.۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ فاقد ضامن
اخزا۷۱۳ ۲۳.۸۳ ۲۱.۵۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۰ ۲۳.۶۷ ۲۱.۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۲۳ ۲۳.۴۴ ۲۱.۲۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۰۹ ۲۳.۳۵ ۲۱.۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ فاقد ضامن
اخزا۶۲۴ ۲۲.۶۲ ۲۰.۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۴ ۲۲.۶۰ ۲۰.۵۵ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۲ ۲۲.۳۹ ۲۰.۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۳ ۲۲.۳۸ ۲۰.۳۷ ۱۳۹۹/۷/۲۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۹ ۲۲.۳۸ ۲۰.۳۷ ۱۳۹۹/۵/۱۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۲۳ ۲۲.۳۶ ۲۰.۳۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۶ ۲۲.۰۶ ۲۰.۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۰۶ ۲۱.۹۱ ۱۹.۹۷ ۱۳۹۸/۷/۲۲ فاقد ضامن
اجاد۲۶ ۲۱.۹۰ ۱۹.۹۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سازمان برنامه و بودجه کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۱۷ ۲۱.۸۹ ۱۹.۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۷ ۲۱.۷۶ ۱۹.۸۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۵ ۲۱.۶۱ ۱۹.۷۳ ۱۳۹۸/۸/۲۰ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۷۰۸ ۲۱.۶۱ ۱۹.۷۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۰ ۲۱.۵۱ ۱۹.۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۰۴ ۲۱.۴۹ ۱۹.۶۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۳ ۲۱.۱۶ ۱۹.۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۴ ۲۱.۰۹ ۱۹.۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)
اخزا۶۱۲ ۲۱.۰۹ ۱۹.۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ خزانه داری کل کشور (۱۰۰.۰٪)


دریافت اپلیکیشن

قابل استفاده بر روی سیستم های اندروید و iOS