دریافت کد بورسی برای فروش و آزادسازی سهام عدالت

ارزش روز سهام عدالت

در جدول زیر می‌توانید ارزش و سود سهام عدالت را مشاهده کنید.

ارزش کل سهام زمان واگذاری ۲۶۶,۳۶۳ میلیارد ریال
ارزش فعلی کل سهام ۱,۶۲۷,۴۸۲ میلیارد ریال
میزان رشد ۶.۱۱ برابر
ارزش تقریبی زمان واگذاری (برای هر مشمول) ۵،۳۲۰،۰۰۰ ریال
ارزش تقریبی فعلی سهام (برای هر مشمول) ۳۲,۵۰۵,۲۸۱ ریال
تاریخ به روز رسانی ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
دریافت کد بورسی برای فروش و آزادسازی سهام عدالت